Program på avancerad nivå - Uppsala universitet

912

Masterprogram - Institutionen för pedagogik, didaktik och

Masterprogram i medicinsk forskning. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. Masterprogram i biologi, inriktning limnologi, 120 hp.

  1. Friar monk
  2. Kmplayer download

Uppsala universitets urvalsmodell till ett av universitetets masterprogram innebär att de sökande inom varje urvalsgrupp fördelas mellan två  Alla universitet och högskolor. Universitet/högskola Masterprogram i global miljöhistoria. 120 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta Vid EDU finns också flera masterprogram. Under Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap finns det möjlighet att göra praktik Statens skolinspektion, Barnombudsmannen, Stockholms kommun, Uppsala kommun, Botkyrka Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Masterprogram i nationalekonomi 2021/2022 - Uppsala

Att välja var och vad du ska studera är ett av de viktigaste besluten du kommer att ta i ditt liv. Många faktorer kommer att påverka ditt val, som kvaliteten på utbildningen, var du vill bo och vad du vill jobba med. Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet erbjuder flera masterprogram. Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby.

Masterprogram i medicinsk nuklidteknik 2021/2022 - Uppsala

Uppsala universitet masterprogram

Postadress IMBIM Box 582, 751 23 Uppsala Telefon: 018 - 471 44 44 Fax: 018 - 471 46 73 E-post: imbim@imbim.uu.se Masterprogram i humaniora, inriktning musikvetenskap. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Masterprogrammet i ABM ger teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer.

Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram För att få göra praktik under termin 3 måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Om du istället läser valfria kurser måste du uppfylla kraven till de kurser du söker. Som valfri kurs kan man också läsa kurser som ges vid andra fakulteter i Uppsala eller vid andra universitet, och upp till 25 procent av kurserna kan läsas på grundutbildningsnivå (men då får de inte ha ingått i kandidatexamen). De studerande kan också välja att läsa kurser utomlands eller göra praktik. Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp.
Pisa 1989

Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och ledarskap. Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Masterprogram i innovativ medicin (IMIM) är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna, och Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Tyskland, där antagna studenter läser år 1 vid ett av partneruniversiteten och år 2 vid antingen Groningen eller Uppsala. Vi ger masterprogram med sex olika inriktningar: Barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi. Behöver du vägledning?

Vid IBG erbjuder vi tre breda masterprogram för både svenska och internationella studenter. Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram För att få göra praktik under termin 3 måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Om du istället läser valfria kurser måste du uppfylla kraven till de kurser du söker. Som valfri kurs kan man också läsa kurser som ges vid andra fakulteter i Uppsala eller vid andra universitet, och upp till 25 procent av kurserna kan läsas på grundutbildningsnivå (men då får de inte ha ingått i kandidatexamen). De studerande kan också välja att läsa kurser utomlands eller göra praktik. Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp.
Byggjobb utomlands

Uppsala universitet masterprogram

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK Uppsala STS - ett mångvetenskapligt forskarnätverk med fokus på förhållandet mellan vetenskap, teknik och samhälle. Uppsala STS Uppsala Center for Business History (UCBH) - en centrumbildning och mötesplats för forskare och studenter med ett gemensamt intresse för företags- och ekonomisk historia. Masterprogram i digital konstvetenskap ; Study at Uppsala university: Admissions; Distansutbildningar.

Forskning och utbildning är starkt relaterade och oavsett vad du studerar kommer du att ha nära kontakt med olika forskningsgrupper och knyta viktiga akademiska kontakter. Masterprogram Vid Filosofiska institutionen kan du välja mellan två inriktningar av det nationella fakultetsprogrammet Masterprogram i humaniora. Du kan välja mellan inriktningen Estetik och inriktningen Filosofi. Masterprogrammet i samhällsvetenskap leder till en masterexamen i vald ämnesinriktning som omfattar 120 hp. Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 hp.
Nya beijer borgholm

fastighetsdeklaration hur ofta
se rank csgo
lärarlyftet 2 ersättning
hur skriver man tentamen
p tjanst vast

Masterprogram - Uppsalaekonomerna

Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ger tre magisterprogram och ett masterprogram varje läsår, med start på höstterminen. De tre magisterprogrammen omfattar alla ett läsår, 60 hp, och leder fram till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.