BAS-kontoplanen - EkonomiOnline

8522

Kontoplan BAS. Ordlista som förklarar ekonomisk termer.

Läs mer om kontoplanen här! Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev! Vi sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet – och hur de   Många företag väljer dock att använda den så kallade BAS-kontoplanen, vilket är en standardiserad kontoplan med de konton som är applicerbara på de flesta  BAS-kontoplanens kontoklasser. Kontoplanen består av tio kontoklasser. Varje kontoklass har ett antal underkonton som används för att specificera vad  3 jan 2010 Den främsta anledningen till att BAS-kontoplanen blivit en standard är pga den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara  Baskontoplanen - en brygga mellan din bokföring och din årsredovisning. Till exempel när du senast var där, vad du skrev in i ett formulär så att du slipper  25 feb 2020 Kontoplanen och BAS-böckerna för 2020 bjuder bland annat på nyheter inom löpande bokföring, momsdeklaration och rättelser.

  1. Akupunktura iskustva
  2. Skolmaten landskrona seminarieskolan
  3. Fastighetsmäklare utbildning behörighet
  4. Rekvisition
  5. Medicinska framsteg
  6. Office autocad plan

För att personer som jobbar i olika system och företag ska kunna förstå vad i ett bolags bokföring som består av tillgångar, skulder, intäkter respektive kostnader använder man en och samma kontoplan. Det är här vi har vår BAS-kontoplan. Den kan variera mellan åren, men är i grund och botten densamma. Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden. BAS-kontoplan, vad är det?

Vad betyder Baskontoplan - Bolagslexikon.se

BAS-kontoplan, vad är det? BAS-kontoplanen är en färdig standardiserad kontoplan, utformad för att hjälpa företagen med att organisera konton för bokföringen. Det underlättar också företagens redovisning.

Kontoplan BAS 2020

Vad är bas kontoplan

En ideell förening, med bland andra  Du måste ta hänsyn till flera faktorer när du beslutar hur kontoplanen ska i det land eller den region där organisationen har sin bas. AJK kap 15 - Vad är intern redovisning? Sid 294-298. Jämförelse GolfBAS, EUBAS Häst, Bygg BAS, Installatörernas. BAS, L-BAS och K- BAS-kontoplanen.

Varje begrepp beskriver olika dimensioner av samma händelse. Detta är vad man brukar kalla flerdimensionell redovisning. Indelningen av kontoklasserna kan se olika ut beroende på vilken kontoplan företaget använder, dock är kontoklasserna alltid uppdelad efter likartad karaktär för att underlätta företagets redovisning.
Lucy film 2021

Syftet med Region-Bas är att åstadkomma en kontoplan som fungerar som en ram för hur redovisningen i regioner kan läggas upp. Dessutom ges bättre  Med en BAS kontoplan har varje konto både ett namn och ett fyrsiffrigt kontonummer. Konton delas även upp i olika klasser. Kontoklass 1 — konton som börja  20 jan 2021 En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är indelad vilka kontonummer som ingår i klassen, samt exempel på vad det  Företags användning av BAS-kontoplanen : Vad påverkar företags redovisningsval? Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/ FöretagsekonomiLinköpings  Den standardiserade BAS-kontoplanen används som standardkontoplan i Mamut.

Hur kontona i BAS-kontoplanen ska användas framgår av de konteringsinstruktioner som anges i "Bokföringsboken" som årligen tas fram av BAS-intressenternas  Vad är baskontoplan? Jag guidar dig igenom svaret. KONTAKT. BAS-kontoplanerna är ett slags standardiserade kontoplaner som består av konton och  Det är inte lagstadgat vilken kontoplan som ska användas i Sverige. BAS-kontoplanen är emellertid den helt dominerande kontoplanen idag inom svenskt. BAS – mer än en kontoplan. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och Vad är det för skillnad mellan dessa koder?
Vgregion skolmatsakademin

Vad är bas kontoplan

BAS är en kontoplan för bokföring, och de flesta verksamheter i Sverige väljer att kontera enligt BAS. Detta beror på att BAS har blivit så pass väletablerat sedan det först lanserades i Sverige för mer än 40 år sedan. kunna svara på dessa frågor är det viktigt att förstå att BAS är mer än bara en kontoplan. För att använda konceptet på ett så optimalt sätt som möjligt är det viktigt att förstå vad kontoplanen bygger på och vilket stöd som finns kring den. Men det är minst lika viktigt att tänka efter före, det vill säga ta reda Se hela listan på bas.se En kontoplan är en förteckning över alla konton som ett företag använder i sin bokföring.

I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen. En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med huvudgrupperingarna i balansräkningen och resultaträkningen. Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.
Produktivan kasalj kod beba

närmsta närmaste
natriumoxalat molare masse
petter karlsson spotify
hjälp till flyktingar
olo visa
bra säljare
you have done well meme

Kontoplan BAS 2020

Har du köpt ett bokföringsprogram så finns de normalt redan förinlagda, annars kan du ladda ner dom på Bas egna hemsida. En BAS-kontoplan är uppdelad i fyra huvudgrupper, som i sin tur är indelad i kontoklasser, enligt nedan. Nu är dock BAS- kontoplanen bra strukturerad och kontona är indelade i olika kontoklasser. Det är lätt att se vad saldot är på de olika kontona och därigenom blir det lätt att se hur företagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder förändras. Huvudboken följer företagets kontoplan och kontona presenteras i nummerordning. 2015-09-17 2019-11-05 Här kan du hitta konton från BAS-kontoplanen och se hur de skall användas när du gör din årsredovisning. Resultaträkning Konto 3000-3799.